Symbol Bid Ask Spread
0-5 Year Hi Yld Corp Bond Idx ETF Pimco 100.25 100.27 0.02
0-5 Year High Yield Core Ishares 46 46.74 0.74
0-5 Year Investment Grade Ishares 50.23 50.29 0.06
0-5 Year Tips Bond Ishares 99.84 99.85 0.01
1-3 Year Treasury Bond Ishares 83.82 85.88 2.06
1-3 Year US Treasury Index ETF Pimco 50.3 50.34 0.04
1-30 Laddered Treasury Powershares 32.32 32.39 0.07
1-5 Year US Tips Index ETF Pimco 51.76 51.8 0.04
1-800 Flowers.Com 18.75 18.82 0.07
10+ Year Credit Bond Ishares 61.01 61.05 0.04
10+ Year Government/Credit Bond Ishares 61.49 61.58 0.09
10-20 Year Treasury Bd Ishares 134.95 135 0.05
1347 Property Insurance Holding 4.85 5.8 0.95
15+ Year US Tips Index ETF Pimco 65.5 68 2.5
1St Constitution Bancorp [Nj] 17.71 18.49 0.78
1St Source Corp 32.61 51.32 18.71
1X Short Alerian MLP Infr ETN UBS E-Tracs 11.96 12.06 0.1
20+ Year Trsy Bear 1X Direxion 19.9 20.01 0.11
20+ Year Trsy Bear 3X Direxion 17.32 17.36 0.04
20+ Year Trsy Bond Ishares 122.72 122.85 0.13
20+ Year Trsy Bull 3X Direxion 19.9 20.01 0.11
2018 Corp Bond Bulletshares Guggenheim 21.18 21.19 0.01
2018 HY C Bd ETF Bulletshares Guggenheim 25.09 25.25 0.16
2018 Investment Grade Ishares 24.61 24.64 0.03
2018 S&P Amt-Free Municipal Ishares 0 0 0
2019 Amt-Free Muni Term Ishares 25.41 25.43 0.02
2019 Corp Bond Bulletshares Guggenheim 21.09 21.1 0.01
2020 Corp Bond Bulletshares Guggenheim 21.21 21.22 0.01
2020 Investment Grade Ishares 24.49 24.51 0.02
2023 Investment Grade Ishares 24 24.09 0.09
Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.