Symbol Bid Ask Spread
21St Century Fox Class A 35.35 37.85 2.5
21St Century Fox Class B 35.35 36.95 1.6
21Vianet Group Inc 7.52 7.54 0.02
22Nd Cent 2 2.08 0.08
25+ Year Zero Cpn U.S. Trsy Idx ETF Pimco 126.38 129.25 2.87
2U Inc 38.01 38.5 0.49
2X Leveraged DJ Select Dividend ETN 64.6 66.73 2.13
2X Wells Fargo Bus Dv Cm ETN UBS E-Tracs 14 14.72 0.72
2Xleveraged Long Etracs Wells F 14.41 14.48 0.07
3-7 Year Treasury Bond Ishares 125.6 125.68 0.08
30 Year Tips/Tsy Spread Proshares 26.46 39.68 13.22
3D Systems Corp 8.34 8.4 0.06
3M Company 172.35 172.42 0.07
3X Inverse Gold ETN Velocityshares 39.76 41.48 1.72
3X Inverse Natural Gas ETN Velocityshares 164.48 165.47 0.99
3X Inverse Silver ETN Velocityshares 29.22 31.5 2.28
3X Long Gold ETN Velocityshares 103.88 104.45 0.57
3X Long Natural Gas ETN Velocityshares 16.74 16.79 0.05
3X Long Silver ETN Velocityshares 61.39 61.93 0.54
500Wan.Com Ltd 9 12 3
51Job Inc 61 97 36
58.Com Inc 55 68.3 13.3
6D Global Technologies Inc 0 0 0
7-10 Yr Trsy Bear 1X Direxion 26.68 26.88 0.2
7-10 Yr Trsy Bear 3X Direxion 11.64 11.67 0.03
7-10 Yr Trsy Bull 3X Direxion 44 50.29 6.29
7-10 Yr Trsy Ishares 109.5 109.98 0.48
8X8 Inc 24.72 25.37 0.65
A-Mark Precious Metals Inc 12.24 12.93 0.69
A.H. Belo Corp 3.7 3.75 0.05
Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.