Symbol Bid Ask Spread
0-5 Year Hi Yld Corp Bond Idx ETF Pimco 98.36 106 7.64
0-5 Year High Yield Core Ishares 43 45.97 2.97
0-5 Year Investment Grade Ishares 51.07 51.11 0.04
0-5 Year Tips Bond Ishares 100.15 100.19 0.04
1-3 Year Treasury Bond Ishares 85.04 85.5 0.46
1-3 Year US Treasury Index ETF Pimco 50.95 51.03 0.08
1-30 Laddered Treasury Powershares 35.82 36.2 0.38
1-5 Year US Tips Index ETF Pimco 52.47 52.5 0.03
1-800 Flowers.Com 15 21 6
10+ Year Credit Bond Ishares 61.01 61.05 0.04
10+ Year Government/Credit Bond Ishares 69.94 70 0.06
10-20 Year Treasury Bd Ishares 151.23 151.28 0.05
1347 Property Insurance Holding 4.9 5.14 0.24
15+ Year US Tips Index ETF Pimco 60.5 75 14.5
1St Constitution Bancorp [Nj] 0.01 199999.98 199999.97
1St Source Corp 33.59 199999.98 199966.39
1X Short Alerian MLP Infr ETN UBS E-Tracs 11.96 12.06 0.1
20+ Year Trsy Bear 1X Direxion 16.76 16.79 0.03
20+ Year Trsy Bear 3X Direxion 10.06 10.18 0.12
20+ Year Trsy Bond Ishares 145.5 145.83 0.33
20+ Year Trsy Bull 3X Direxion 32.83 32.98 0.15
2018 Corp Bond Bulletshares Guggenheim 21.18 21.19 0.01
2018 HY C Bd ETF Bulletshares Guggenheim 25.09 25.25 0.16
2018 Investment Grade Ishares 24.61 24.64 0.03
2018 S&P Amt-Free Municipal Ishares 0 0 0
2019 Amt-Free Muni Term Ishares 25.41 25.46 0.05
2019 Corp Bond Bulletshares Guggenheim 21.1 21.12 0.02
2020 Corp Bond Bulletshares Guggenheim 21.3 21.32 0.02
2020 Investment Grade Ishares 24.54 24.62 0.08
2023 Investment Grade Ishares 24.49 24.6 0.11
Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.