Máy tính Hợp đồng chênh lệch CFD

Máy tính Hợp đồng Chênh lệch CFD

Số thứ tự lệnh Ký quỹ ban đầu Mức chênh lệch giá Spreadswert Positionswert Tỷ lệ đòn bẩy
GLD 2500 0,50 USD 50,00 USD 132 450 USD 53
SLVR 2500 2,00 cent 100,00 USD 78 725 USD 31
COPPER 1500 0,50 cent 125,00 USD 70 325 USD 47
USOIL 1500 0,08 USD 80,00 USD 55 770 USD 37
NATGAS 1000 1,50 cent 150,00 USD 26 260 USD 26
GASLN 1500 0,25 cent 105,00 USD 66 116 USD 44
HTOIL 1500 0,25 cent 105,00 USD 84 827 USD 57
CORN 500 1,00 cent 50,00 USD 18 688 USD 37
WHEAT 700 1,00 cent 50,00 USD 25 138 USD 36
SOY 1000 1,00 cent 50,00 USD 45 350 USD 45
SUGAR 400 0,05 cent 56,00 USD 14 762 USD 37
US500 1700 1,00 point 50,00 USD 138 738 USD 82
USTECH 1000 1,00 point 20,00 USD 141 155 USD 141
US30 1000 8,00 point 40,00 USD 129 350 USD 129
JAP225 1000 20,00 point 100,00 USD 106 000 USD 106
GERMAN 3000 2,00 point 50,00 EUR 282 988 EUR 94
ESTX50 700 4,00 point 40,00 EUR 32 420 EUR 46
UK100 1000 3,50 point 35,00 GBP 71 975 GBP 72
$INDEX 800 0,08 point 80,00 USD 96 690 USD 121
Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.