• Tài khoản cá nhân

Lưu trữ giao dịch chênh lệch giá

Trong kho lưu trữ mức chênh lệch giá, bạn có thể tìm thấy thông tin về những thay đổi trong các mức chênh lệch giá trong các khoảng thời gian thanh khoản biến động thấp hoặc cao đối với tài khoản MT4 Fixed. Bạn có thể xem lịch sử thay đổi mức chênh lệch giá trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Nếu không có thông tin, giá trị mức chênh lệch giá tương ứng với thông số của tài khoản MT4 Fixed.

 

Chọn ngày:

 
Tên Thông sốThời gianMức chênh lệch giá
AUD/CHF00:01 - 01:1030
AUD/CHF23:59 - 23:5920
AUD/USD00:03 - 01:106
CHF/JPY00:03 - 01:108
CHF/JPY23:59 - 23:598
EUR/CHF00:01 - 01:106
EUR/CHF23:59 - 23:596
EUR/GBP00:01 - 01:106
EUR/GBP23:59 - 23:596
EUR/JPY00:01 - 01:106
EUR/JPY23:59 - 23:596
GBP/AUD00:01 - 01:1030
GBP/CAD00:01 - 01:1030
GBP/CHF00:01 - 01:1015
GBP/CHF23:59 - 23:5914
GBP/JPY00:01 - 01:1015
GBP/JPY23:59 - 23:5914
GBP/USD00:01 - 01:106
GBP/USD23:59 - 23:596
NZD/USD00:03 - 01:108
USD/CHF00:03 - 01:106
USD/CHF23:59 - 23:596
USD/JPY00:03 - 01:106
USD/SGD00:01 - 01:1015