• Tài khoản cá nhân

Các quy tắc giao dịch và khớp lệnh

Các quy tắc giao dịch và khớp lệnh cho MT5 NDD

Công nghệ NDD (Không có bàn giao dịch) được thực hiện trên các tài khoản NDD MT5 tạo cơ hội giao dịch trực tiếp với các nhà cung cấp thanh khoản lớn nhất sử dụng nền tảng giao dịch MetaTrader 5.

Ưu điểm chính của việc giao dịch trên các tài khoản thuộc loại này là:

  • Mức chênh lệch giá thả nổi tối thiểu
  • Khớp lệnh nhanh
  • Không báo giá lại

Lệnh thị trường (Market order)

Các lệnh thị trường được thực hiện tại mức giá thị trường tốt nhất từ các nhà cung cấp thanh khoản khi được truyền đến hệ thống giao dịch điện tử thực hiện với công nghệ NDD. Do đó, có thể có sự trượt giá giữa giá mà bạn nhìn thấy trên nền tảng giao dịch (terminal) và giá khớp lệnh. Tuy nhiên, sự trượt giá như vậy cũng có thể có lợi cho bạn. Bởi vì hệ thống có thể cung cấp cho bạn khả năng thanh khoản cao, sự trượt giá này, trong điều kiện bình thường, hoặc là hầu như không tồn tại hoặc là không đáng kể. Trong các điều kiện thị trường với tính thanh khoản thấp hoặc biến động lớn, mức trượt giá thường cao hơn so với một thị trường ổn định.

Lệnh dừng (Stop order)

Khi giá đạt đến mức lệnh dừng trong MT5, một yêu cầu thực hiện lệnh sẽ được truyền tới hệ thống giao dịch, lệnh sẽ được thực hiện tại giá thị trường tốt nhất từ các nhà cung cấp thanh khoản tại thời điểm lệnh được truyền tới hệ thống.  Do đó, trong trường hợp lệnh dừng, cũng như trong trường hợp khớp lệnh thị trường, sự trượt giá giữa mức giá dừng và giá khớp lệnh có thể xảy ra. Tuy nhiên, sự trượt giá cũng có thể có lợi cho bạn. Thông tin bổ sung về các tính năng khớp lệnh thị trường có thể đọc thêm ở trên.

Lệnh giới hạn (Limit order)

Khi giá đạt đến mức lệnh giới hạn trong MT5, một yêu cầu thực hiện lệnh được truyền tới hệ thống giao dịch. Xin lưu ý rằng có thể thực hiện khớp lệnh chỉ một phần. Ví dụ, bạn muốn mua 200 lot EUR/USD ở tỷ giá 1,27500. Nếu chỉ có 100 lot ở mức giá này có sẵn để mua, tổng khối lượng cho giao dịch của bạn sẽ là 100 lot (không phải 200 lot), tức là khối lượng hiện có sẵn trên thị trường. Hiển nhiên, bạn có khả năng gặp phải việc khớp lệnh một phần chỉ khi xử lý các giao dịch với khối lượng lớn.

Ngoài ra, xin lưu ý rằng nếu bạn sử dụng một lệnh giới hạn, bạn sẽ không bao giờ gặp phải mức giá xấu hơn giá đã được nêu trong lệnh của bạn, tức là lệnh của bạn sẽ được khớp ở mức giá được yêu cầu hoặc ở mức giá tốt hơn.

Yêu cầu ký quỹ

Nếu bất cứ lúc nào "Vốn sở hữu" (Equity - số dư hiện tại bao gồm các vị thế mở) bằng hoặc nhỏ hơn 50% số tiền ký quỹ, bao gồm các vị thế mở, đại lý giao dịch được quyền tùy ý hủy một hoặc tất cả vị thế mở để duy trì các yêu cầu đảm bảo ký quỹ.

Vào cuối tuần và ngày lễ, yêu cầu đảm bảo ký quỹ có thể tăng gấp 3 lần so với điều kiện tiêu chuẩn. Khách hàng cần phải đưa vị thế mở của mình về mức yêu cầu ký quỹ đã được tăng lên ít nhất 30 phút trước thời điểm mua.

Những hạn chế

  • Các lệnh đang chờ SELL LIMIT, BUY LIMIT, SELL STOP, BUY STOP sẽ tự động bị xóa sau 180 ngày kể từ ngày đặt.