• Tài khoản cá nhân

Các quy tắc giao dịch Forex

Xây dựng các biểu đồ

Ở hệ thống giao dịch MetaTrader 4, trong việc xây dựng biểu đồ giá, cả hai giá tối đa (HIgh) và giá tối thiểu (Low) được lấy theo Giá mua (Bid).

Kích thước lot tối thiểu

Lot tiêu chuẩn sẽ thể hiện 100.000 đơn vị của đồng tiền cơ bản; kích thướng lot tối thiểu là 0,01 lot tiêu chuẩn (hoặc 1.000 đơn vị tiền tệ cơ bản).

Khi làm việc với các micro lot (0,01-0,09 lot) chỉ có thể thực hiện được một giao dịch trong một giây.

Các quy tắc đặt và khớp lệnh chờ (pending orders)

Việc chấp nhận và sửa đổi các lệnh Stop đang chờ xử lý có thể bị ngừng 3 phút trước khi công bố các số liệu kinh tế vĩ mô quan trọng và tin tức chính trị hoặc kinh tế quan trọng.

Khoảng tối thiểu để đặt lệnh chờ hoặc lệnh T/P và S/L bằng với mức chênh lệch giá (spread) cho mỗi công cụ tài chính. Khoảng cách tối thiểu cho các lệnh S/L có thể tăng lên đến 10 lần mức chênh lệch giá 10 phút trước khi công bố các số liệu thống kê kinh tế vĩ mô và các tin tức chính trị hoặc kinh tế quan trọng. 30 phút trước khi thị trường đóng cửa, mức cho các lệnh S/L được tăng lên 25 lần mức chênh lệch giá. Quy tắc này cũng áp dụng cho việc mở các lệnh chờ và lệnh thị trường với S/L được xác định trước trong phạm vi 10 (25) lần mức chênh lệch giá.

Trong trường hợp lệnh S/L được đặt trong phạm vi 10 lần mức chênh lệch giá, phần mềm MetaTrader 4 không cho phép người dùng sửa đổi riêng rẽ các lệnh S/L và T/P đã kết nối từ trước. Do đó bất kỳ nỗ lực nào để sửa đổi T/P sẽ tự động bị chặn.

Việc sửa đổi và xóa bỏ các lệnh T/P và S/L cũng như sửa đổi hoặc đóng bất kỳ lệnh đang chờ xử lý nào cũng sẽ bị từ chối nếu giá thị trường cách chúng 2 pip.

Khớp lệnh nếu thị trường mở cửa với khoảng trống giá (gap) hoặc gap xuất hiện trong ngày

Nếu thị trường mở cửa với gap hoặc gap xuất hiện trong ngày (thường xảy ra sau cuối tuần hoặc sau ngày lễ, khi công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô, tin tức kinh tế hoặc chính trị quan trọng, hoặc trong trường hợp các sự việc bất khả kháng), các lệnh được khớp như sau:    

  •     Lệnh chốt lời (T/P) được khớp tại các mức giá đã nêu; 
  •     Lệnh dừng lỗ (S/L) được khớp tại các mức giá đã nêu;
  •     Lệnh dừng lỗ (S/L) của vị thế khóa (hai lệnh đối nhau), được khớp tại các mức giá đầu tiên trên thị trường sau gap;
  •     Lệnh giới hạn (Limit) được khớp tại các mức giá đã nêu;
  •     Lệnh dừng bán và Lệnh dừng mua cho vị thế mở được khớp tại các mức giá đầu tiên trên thị trường.

Yêu cầu ký quỹ

Nếu bất cứ lúc nào Vốn chủ sở hữu (Equity - số dư hiện tại bao gồm cả các vị thế mở) bằng hoặc nhỏ hơn 20% số tiền ký quỹ được dùng ở các vị thế mở, đại lý giao dịch có toàn quyền đóng một hoặc tất cả các vị thế đang mở để đáp ứng các yêu cầu ký quỹ.

Yêu cầu ký quỹ có thể tăng từ 0,5% đến 2% vào các ngày cuối tuần và ngày lễ (tức tỷ lệ đòn bẩy tối đa là 1:50 cho khoảng thời gian đó). Ít nhất 30 phút trước thời điểm giao dịch, khách hàng bắt buộc phải đưa vị thế mở của mình về mức phù hợp với yêu cầu ký quỹ đã được tăng lên.

Hạn chế

Các lệnh đang chờ SELL LIMIT, BUY LIMIT, SELL STOP, BUY STOP sẽ tự động bị xóa sau 180 ngày kể từ ngày đặt.

Các Điều kiện đặc biệt

FIBO Group thông báo cho tất cả các khách hàng của mình rằng mức chênh lệch giá (spread) trên loại tài khoản này có thể tạm thời tăng lên do tính biến động cao và (hoặc) thanh khoản thấp trên thị trường. Khách hàng có thể tìm thông tin về các mức chênh lệch giá tăng tạm thời cho một cặp tiền tệ nhất định trong mục Các Điều kiện giao dịch (Trading Conditions tại mục Các thông số giao dịch Forex) trên trang web của chúng tôi. Để làm quen với mức chênh lệch giá thực tế cho một cặp tiền tệ nhất định, khách hàng nên thường xuyên truy cập vào phần này.