Các Thông số CFD

Ticker Ký quỹ ban đầu (USD) Mức chênh lệch giá Khối lượng tối đa1 Ngày hết hạn
GLD.DEC0 (Gold) 2500 0,5 USD 10 27.11.2020
SLVR.DEC0 (Silver) 2500 2 cents 10 27.11.2020
COPPER.DEC0 (Copper) 1500 0,5 cent 10 27.11.2020
USOIL.DEC0 (Crude Oil) 1500 8 cents 10 19.11.2020
NATGAS.NOV0 (Natural Gas) 1000 1,5 cents 10 27.10.2020
GASLN.NOV0 (Gasoline) 1500 0,25 cent 10 29.10.2020
HTOIL.NOV0 (Heating Oil) 1500 0,25 cent 10 29.10.2020
CORN.DEC0 (Corn) 500 1 cent 10 27.11.2020
WHEAT.DEC0 (Wheat) 700 1 cent 10 27.11.2020
SOY.NOV0 (Soybeans) 700 1 cent 10 29.10.2020
SUGAR.MAR1 (Sugar) 400 0,05 cent 10 25.02.2021

1 Khối lượng giao dịch tối đa được biểu thị bằng lot.

 

Đồng, xăng, dầu đốt, ngô, lúa mì, đậu nành và đường được báo giá bằng cent, các hàng hóa còn lại được báo giá bằng đô la Mỹ.

Lượng ký quỹ để mở và duy trì hai vị thế khóa cho một công cụ giao dịch tài chính tương đương với 1/4 tỷ lệ ký quỹ ban đầu của mỗi hợp đồng mở.

Ticker cho ngô, lúa mì,... không được giao dịch mà chỉ được sử dụng cho mục đích phân tích.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

Tất cả các CFD của FIBO Group đều căn cứ trên các mức giá chỉ báo được tính toán thông qua các thuật toán phát triển bởi FIBO Group. Giá được tạo ra bằng cách sử dụng các phương pháp như vậy cũng như các thông số CFD của FIBO Group là độc nhất và là tài sản của FIBO Group.

Ticker Ký quỹ ban đầu (USD) Mức chênh lệch giá Khối lượng tối đa1 Ngày hết hạn
US500.DEC0 (US 500) 1700 USD 1 10 17.12.2020
USTECH.DEC0 (US Tech 100) 1000 USD 1 10 17.12.2020
US30.DEC0 (US 30) 1000 USD 6 10 17.12.2020
JAP225.DEC0 (Japan 225) 1000 USD 20 10 09.12.2020
GERMAN.DEC0 (Germany 30) 3000 EUR 2 10 17.12.2020
ESTX50.DEC0 (Euro 50) 700 EUR 4 10 17.12.2020
UK100.DEC0 (UK 100) 1000 GBP 3,5 10 17.12.2020
$INDEX.DEC0 (Dollar Index) 800 USD 0,08 10 11.12.2020

1 Khối lượng giao dịch tối đa được biểu thị bằng lot.

 

Đồng, xăng, dầu đốt, ngô, lúa mì, đậu nành và đường được báo giá bằng cent, các hàng hóa còn lại được báo giá bằng đô la Mỹ.

Lượng ký quỹ để mở và duy trì hai vị thế khóa cho một công cụ giao dịch tài chính tương đương với 1/4 tỷ lệ ký quỹ ban đầu của mỗi hợp đồng mở.

Ticker cho ngô, lúa mì,... không được giao dịch mà chỉ được sử dụng cho mục đích phân tích.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

Tất cả các CFD của FIBO Group đều căn cứ trên các mức giá chỉ báo được tính toán thông qua các thuật toán phát triển bởi FIBO Group. Giá được tạo ra bằng cách sử dụng các phương pháp như vậy cũng như các thông số CFD của FIBO Group là độc nhất và là tài sản của FIBO Group.

Hợp đồng Các phiên (Giao dịch) CFD, EET Các phiên (Phân tích) CFD, EET
GLD

Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-24:00 

Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-24:00 

SLVR Thứ Hai - thứ Sáu: 15:00-21:00 Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-24:00
COPPER Thứ Hai - thứ Sáu: 15:00-21:00 Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-24:00
USOIL

Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-24:00

Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-24:00
NATGAS Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-24:00 Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-24:00
GASLN Thứ Hai - thứ Sáu: 16:00-22:00 Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-24:00
HTOIL Thứ Hai - thứ Sáu: 16:00-22:00 Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-24:00
CORN Thứ Hai - thứ Sáu: 16:30-21:00 Thứ Hai - thứ Sáu: 3:00-15:45; 16:30-21:00
WHEAT Thứ Hai - thứ Sáu: 16:30-21:00 Thứ Hai - thứ Sáu: 3:00-15:45; 16:30-21:00
SOY Thứ Hai - thứ Sáu: 16:30-21:00 Thứ Hai - thứ Sáu: 3:00-15:45; 16:30-21:00
SUGAR Thứ Hai - thứ Sáu: 15:10-20:00 Thứ Hai - thứ Sáu: 10:30-20:00
US 500

Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-23:00

Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-23:00

US TECH100 Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-23:00 Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-23:00
US 30 Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-23:00 Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-23:00
JAP225 Thứ Hai - thứ Sáu: 16:00-23:00 Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-23:00
GERMANY30

Thứ Hai - thứ Sáu: 9:00-23:00

Thứ Hai - thứ Sáu: 9:00-23:00
ESTX50

Thứ Hai - thứ Sáu: 9:00-23:00

Thứ Hai - thứ Sáu: 9:00-23:00
UK 100

Thứ Hai - thứ Sáu: 10:00-23:00

Thứ Hai - thứ Sáu: 3:00-9:50, 10:00-23:00
$INDEX Thứ Hai - thứ Sáu: 3:00-24:00 Thứ Hai - thứ Sáu: 3:00-24:00
Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.