Nền tảng phổ biến Meta Trader 4 với mức chênh lệch giá cố định

Các ưu điểm của tài khoản MT4 Cố định

Ai sẽ ưa thích các tài khoản MT4 Cố định hơn?

Trên các tài khoản MT4 Cố định Tập đoàn FIBO hoạt động như một nhà tạo lập thị trường, cung cấp các báo giá với mức chênh lệch giá cố định bắt đầu từ 2 pip.1

Các nhà giao dịch ưa thích các chuyên gia tư vấn có thể thấy điều này là hữu ích miễn là các mức chênh lệch giá cố định cho phép họ thử nghiệm một chiến lược và áp dụng chiến lược đó cho giao dịch tự động. Sự điều chỉnh của một chuyên gia cố vấn dựa trên lịch sử giá mà “khoảng thời gian” giữa giá mua và giá bán là cố định

Các công cụ nào có sẵn để giao dịch?

FIBO Group cung cấp các công cụ giao dịch Forex và CFD trên Tài khoản MT4 Cố định. Mức chênh lệch giá cho các công cụ giao dịch được thiết lập theo tính thanh khoản và biến động của một cặp tiền tệ. Để biết thêm thông tin về các điều kiện giao dịch, vui lòng truy cập mục thông số.Các Thông số Hợp đồng

Thiết lập
Cặp tiền tệ Mức chênh lệch giá Khối lượng tối đa1 Hoán đổi2 Kích thước lot tiêu chuẩn Tài sản thế chấp Tài sản thế chấp cho vị thế khóa3 Giá trị một điểm Giờ giao dịch EET4
Long Short
AUD/CAD 8 100 -0,15 -0,05 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 CAD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
AUD/CHF 10 50 0,35 -0,7 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 CHF 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
AUD/JPY 5 100 0,25 -0,66 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 1 000 JPY 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
AUD/NZD 12 50 -0,1 -0,2 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 NZD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
AUD/SGD 10 50 0,8 -1,4 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 SGD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
AUD/USD 3 200 -0,22 0,1 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 USD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
CAD/JPY 6 100 0,3 -0,65 100 000 CAD 100 000 CAD 25 000 CAD 1 000 JPY 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
CHF/JPY 4 200 -0,55 0,07 100 000 CHF 100 000 CHF 25 000 CHF 1 000 JPY 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
EUR/AUD 10 50 -1,35 0,7 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 AUD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
EUR/CAD 9 100 -1,2 0,65 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 CAD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
Toàn bộ bảng
Thiết lập
Cặp tiền tệ Mức chênh lệch giá Khối lượng tối đa1 Hoán đổi2 Kích thước lot tiêu chuẩn Tài sản thế chấp Tài sản thế chấp cho vị thế khóa3 Giá trị một điểm Giờ giao dịch EET4
Long Short
AUD/DKK 40 30 2,8 -6,7 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 DKK 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
AUD/SEK 75 30 2,6 -6,4 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 SEK 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
AUD/ZAR 150 30 -6,1 1,35 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 ZAR 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
CAD/CHF 6 30 0,25 -0,9 100 000 CAD 100 000 CAD 25 000 CAD 10 CHF 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
CAD/MXN 150 30 -15,9 5,51 100 000 CAD 100 000 CAD 25 000 CAD 10 MXN 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
CHF/NOK 40 30 -4,4 1,4 100 000 CHF 100 000 CHF 25 000 CHF 10 NOK 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
CHF/SEK 50 30 -6,5 2,9 100 000 CHF 100 000 CHF 25 000 CHF 10 SEK 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
EUR/CZK 30 30 -0,28 -0,6 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 100 CZK 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
EUR/DKK 10 30 -0,15 -3,4 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 DKK 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
EUR/HUF 50 30 -4,31 2,39 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 1 000 HUF 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
Toàn bộ bảng
Thiết lập

Tỷ lệ đòn bẩy

Ticker Mức chênh lệch giá Khối lượng tối đa1 Hoán đổi2 Kích thước lot tiêu chuẩn Tài sản thế chấp Tài sản thế chấp cho vị thế khóa3 Giá trị một điểm Giờ giao dịch EET4
Long Short
SILVER 5 40 -0,07 0,02 5 000 oz tr 5 000 oz tr 1 250 oz tr 50 USD Thứ Hai: 0105 — 2355Thứ Ba: 0105 — 2355Thứ Tư: 0105 — 2355Thứ Năm: 0105 — 2355Thứ Sáu: 0105 — 2355
GOLD 5 40 -5,06 2,7 100 oz tr 100 oz tr 25 oz tr 10 USD Thứ Hai: 0105 — 2355Thứ Ba: 0105 — 2355Thứ Tư: 0105 — 2355Thứ Năm: 0105 — 2355Thứ Sáu: 0105 — 2355
Toàn bộ bảng
Thiết lập

Tỷ lệ đòn bẩy

Hiển thị tài sản thế chấp

Ticker Mức chênh lệch giá điển hình Khối lượng tối đa1 Hoán đổi2 Kích thước lot tiêu chuẩn Tài sản thế chấp Tài sản thế chấp cho vị thế khóa Giá trị một điểm Hoa hồng Giờ giao dịch EET
Long Short
BTC (Bitcoin) 5000 100 -0,069 % 1 BTC 312,7 USD 78,18 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
BCH (Bitcoin Cash) 800 100 -0,069 % 1 BCH 7,2 USD 1,8 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
DASH (Dash) 300 1000 -0,069 % 1 DASH 5,8 USD 1,46 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,069 % 1 ETC 0,3 USD 0,09 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
ETH (Ethereum) 400 1000 -0,069 % 1 ETH 7,9 USD 1,99 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
LTC (Litecoin) 150 1000 -0,069 % 1 LTC 2,2 USD 0,54 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
XMR (Monero) 200 1000 -0,069 % 1 XMR 3,9 USD 0,97 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
XRP (Ripple) 50 1000 -0,069 % 100 XRP 2,8 USD 0,69 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
ZEC (Zcash) 200 1000 -0,069 % 1 ZEC 4,9 USD 1,22 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
Toàn bộ bảng
Ticker Ký quỹ ban đầu (USD) Mức chênh lệch giá Khối lượng tối đa1 Ngày hết hạn
GLD.FEB9 (Gold) 2500 0,5 USD 10 30.01.2019
SLVR.MAR9 (Silver) 2500 2 cents 10 27.02.2019
COPPER.MAR9 (Copper) 1500 0,5 cent 10 27.02.2019
USOIL.JAN9 (Crude Oil) 1500 8 cents 10 19.12.2018
NATGAS.JAN9 (Natural Gas) 1000 1,5 cents 10 26.12.2018
GASLN.JAN9 (Gasoline) 1500 0,25 cent 10 28.12.2018
HTOIL.JAN9 (Heating Oil) 1500 0,25 cent 10 28.12.2018
CORN.MAR9 (Corn) 500 1 cent 10 27.02.2019
WHEAT.MAR9 (Wheat) 700 1 cent 10 27.02.2019
SOY.JAN9 (Soybeans) 700 1 cent 10 28.12.2018
Toàn bộ bảng
Ticker Ký quỹ ban đầu (USD) Mức chênh lệch giá Khối lượng tối đa1 Ngày hết hạn
SUGAR.MAR9 (Sugar) 400 0,05 cent 10 27.02.2019
US500.DEC8 (US 500) 1700 USD 1 10 20.12.2018
USTECH.DEC8 (US Tech 100) 1000 USD 1 10 20.12.2018
US30.DEC8 (US 30) 1000 USD 8 10 20.12.2018
JAP225.MAR9 (Japan 225) 1000 USD 20 10 06.03.2019
GERMAN.DEC8 (Germany 30) 3000 EUR 2 10 20.12.2018
ESTX50.DEC8 (Euro 50) 700 EUR 4 10 20.12.2018
UK100.DEC8 (UK 100) 1000 GBP 3,5 10 20.12.2018
$INDEX.DEC8 (Dollar Index) 800 USD 0,08 10 14.12.2018
Toàn bộ bảng

1 Khối lượng giao dịch tối đa được thể hiện bằng lot. 

2 Các số liệu trong cột thể hiện số lượng điểm được tính cho vị thế mở của khách hàng nếu nó được chuyển trạng thái sang ngày hôm sau. Các giá trị này được tính dựa trên chênh lệch giữa các mức lãi suất ngắn hạn. Vì ngày giá trị là ngày làm việc thứ hai sau khi giao dịch được nhập vào, thứ Hai của tuần tiếp theo là ngày giá trị cho các giao dịch được nhập vào thứ Tư. Theo đó, từ thứ Tư đến thứ Năm các giao dịch hoán đổi được tính theo kích thước gấp ba lần.

3 Tài sản thế chấp cho một vị thế đóng được tính như sau: Ví dụ, chúng tôi có một vị thế mua mở là 1.0 EUR/USD và một vị thế bán là 1.0 EUR/USD; đối với vị thế đóng này (với tỷ lệ đòn bẩy là 1 trên 100) cho MT4 tài sản thế chấp sẽ là 250 EUR + 250 EUR = 500 EUR.

4 Trong thời gian từ 23:55 đến 00:15 EET (Rollover ngân hàng) liên quan đến việc giảm thanh khoản, có thể: sự gia tăng về mức độ chênh lệch và mức độ đặt lệnh, thời gian xử lý đơn đặt hàng của khách hàng, chuyển giao sang chế độ "đóng cửa", lệnh cấm hoàn toàn trong hoạt động giao dịch.

1 Khối lượng giao dịch tối đa được biểu thị bằng lot.

2 Giá trị hoán đổi được tính bằng phần trăm mỗi năm trên giá trị của vị thế. Hoán đổi được giảm ba lần khi vị thế được chuyển từ thứ Sáu đến thứ Hai.

1 Khối lượng giao dịch tối đa được biểu thị bằng lot.

 

Đồng, xăng, dầu đốt lò, ngô, lúa mì, đậu nành và đường được báo giá bằng cent, các hàng hóa còn lại được báo giá bằng đô la Mỹ.

Ký quỹ để mở và duy trì hai vị thế khóa trên một công cụ giao dịch tương đương với 1/4 tỷ lệ ký quỹ ban đầu của mỗi hợp đồng mở.

Ticker cho NGÔ, LÚA MÌ, vv không được giao dịch và chỉ được sử dụng cho mục đích phân tích.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

Tất cả các CFD của Tập đoàn FIBO được căn cứ trên các mức giá chỉ báo được tính toán chủ quan thu được thông qua các thuật toán được phát triển bởi Tập đoàn FIBO. Giá được tạo ra bằng cách sử dụng các phương pháp như vậy cũng như các thông số CFD của Tập đoàn FIBO là duy nhất và là tài sản của Tập đoàn FIBO.

Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.