Đại lý PAMM

Chương trình đối tác "Đại lý PAMM" được thiết kế để phát triển dịch vụ "Tài khoản được quản lý PAMM".

Bản chất của chương trình này là đại lý đối tác tham gia tuyển dụng Nhà đầu tư vào Tài khoản được quản lý PAMM của FIBO Group và nhận một khoản thù lao thường xuyên từ Nhà quản lý mà khoản đầu tư được thực hiện với tài khoản PAMM đó.

Mức độ thù lao của Đại lý PAMM sẽ được xác định dựa trên Thư đề nghị (Offer) từ Nhà quản lý và sẽ được tính như là một phần trong số tiền thù lao của Nhà quản lý trả bởi Nhà đầu tư.

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG

Bảng tính mẫu cho việc phân phối lợi nhuận từ Tài khoản PAMM được quản lý

 • Giả sử Tài khoản được quản lý được thiết lập với Thư đề nghị ở các mức 300/30/10/4/15, trong đó:

  • $300
   Tiền gửi tối thiểu (cho Nhà đầu tư)
  • 10 %
   Hình phạt cho việc rút tiền trước khi kết thúc chu kỳ đầu tư.
  • 15 %
   Thù lao của Đại lý PAMM
  • 30 %
   Tỷ lệ trong mức lợi nhuận của Nhà đầu tư thể hiện mức hoa hồng của Nhà quản lý cho giao dịch thành công.
  • 4 tuần
   Chu kỳ đầu tư

  Sau đó, tất cả lợi nhuận của Tài khoản được quản lý sẽ được phân phối theo sơ đồ sau:

  • Lợi nhuận của Nhà quản lý
   Doanh thu của Nhà đầu tư
  • Lợi nhuận của Nhà đầu tư70%
   Thù lao của Nhà quản lý30%
  • Thù lao của Nhà quản lý trừ Thù lao của đại lý PAMM85%
   Thù lao của đại lý PAMM15%
 • Số tiền tài khoản
  Quỹ của Nhà quản lý
  Vốn của Nhà đầu tư
  Tỷ lệ của họ
  Đề nghị
  $10 000
  $6 000
  $4 000
  60% + 40%
  300/30/10/4/15

  Trong trường hợp chu kỳ đầu tư kết thúc với lợi nhuận $2 000, nó sẽ được phân phối như sau:

  • $1 200($2 000x0,6)Lợi nhuận của Nhà quản lý (kết quả tài chính khả quan của việc quản lý Vốn lưu động của Nhà quản lý)
   $800($2 000x0,4)Doanh thu của Nhà đầu tư phù hợp với tỷ lệ đóng góp trong Tài khoản được quản lý
  • $560($800-$240)Lợi nhuận của Nhà đầu tư. Số tiền này có thể được tái đầu tư vào Tài khoản được quản lý hoặc rút vào tài khoản giao dịch của Nhà đầu tư
   $240($800x0,3)Thù lao của Nhà quản lý để quản lý vốn của Nhà đầu tư
  • Tiền thù lao của đại lý PAMM. Số tiền này được tự động rút vào tài khoản đầu tư của Đại lý PAMM vào cuối chu kỳ đầu tư$36($240x0,15)
   Thù lao của Nhà quản lý. Được tự động rút vào tài khoản đầu tư của Đại lý PAMM vào cuối chu kỳ đầu tư$204($240-$36)

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG

Bảng tính mẫu cho việc phân phối lợi nhuận từ Tài khoản PAMM được quản lý

Giả sử Tài khoản được quản lý được thiết lập với Thư đề nghị ở các mức 300/30/10/4/15, trong đó:

 • $300
  Tiền gửi tối thiểu (cho Nhà đầu tư)
 • 10 %
  Hình phạt cho việc rút tiền trước khi kết thúc chu kỳ đầu tư.
 • 15 %
  Thù lao của Đại lý PAMM
 • 30 %
  Tỷ lệ trong mức lợi nhuận của Nhà đầu tư thể hiện mức hoa hồng của Nhà quản lý cho giao dịch thành công.
 • 4 tuần
  Chu kỳ đầu tư

Sau đó, tất cả lợi nhuận của Tài khoản được quản lý sẽ được phân phối theo sơ đồ sau:

 • Số tiền tài khoản
  $10 000
 • Quỹ của Nhà quản lý
  $6 000
 • Vốn của Nhà đầu tư
  $4 000
 • Tỷ lệ của họ
  60% + 40%
 • Đề nghị
  300/30/10/4/15

Trong trường hợp chu kỳ đầu tư kết thúc với lợi nhuận $2 000, nó sẽ được phân phối như sau:

Cách tham gia chương trình "Đại lý PAMM"

Bất kỳ khách hàng nào của Công ty đều có thể tham gia chương trình "Đại lý PAMM", tức là bất kỳ pháp nhân hoặc cá nhân nào đã ký Thỏa thuận khách hàng tương ứng với Công ty và đã mở một tài khoản giao dịch.

Để tham gia chương trình "Đại lý PAMM", khách hàng sẽ:

 1. Làm quen và chấp nhận các điều khoản của dịch vụ "Tài khoản được quản lý"
 2. Đăng ký trong Tài khoản cá nhân.

Để đăng ký làm Đại lý PAMM, khách hàng chỉ nên có Tài khoản Nhà đầu tư bằng đồng đô la Mỹ.

Tài khoản sẽ tự động mở khi khách hàng đăng ký với tư cách là Đại lý PAMM.

Để tham gia chương trình "Đại lý PAMM", Nhà quản lý sẽ:

Chỉ định số tiền thù lao của Đại lý PAMM khi mở Tài khoản được quản lý PAMM.

Nếu bạn là Nhà quản lý của Tài khoản được quản lý trong FIBO Group, bạn cần gửi mẫu đăng ký thêm các thông số "Tiền thưởng Đại lý PAMM" vào Thư đề nghị (Offer) của bạn thông qua Tài khoản cá nhân bằng cách chỉ định số hiệu tài khoản được quản lý và quy mô Tiền thưởng.

Thù lao

Tiền thù lao của Đại lý PAMM sẽ được xác định bởi Thư đề nghị (Offer) và được tính như là một phần trong số tiền thù lao của Nhà quản lý PAMM nhận từ Nhà đầu tư. Do đó, điều kiện để tính toán và chuyển tiền thù lao của Đại lý PAMM là thực tế tính toán và chuyển tiền thù lao của Nhà quản lý, tức là thực tế khả năng sinh lời trên Tài khoản được quản lý hoặc tại thời điểm hết hạn đầu tư hoặc tại thời điểm rút tiền đột xuất đối với vốn đầu tư, hoặc tại thời điểm thanh lý Tài khoản được quản lý.

Do đó, Đại lý PAMM cần quan tâm đến việc cung cấp cho các Nhà đầu tư tiềm năng của mình những Tài khoản được quản lý tốt nhất thể hiện qua số liệu thống kê tốt và được quản lý bởi các Nhà quản lý chuyên nghiệp.

Tiền thù lao sẽ được trả cho Đại lý PAMM trong suốt thời gian mà khách hàng do Đại lý đó giới thiệu tới là Nhà đầu tư của Tài khoản được quản lý.
TÌM HIỂU THÊM

Thông tin sau đây có thể giúp bạn tìm hiểu thêm về chương trình đối tác Đại lý PAMM và quyết định xem có tham gia chương trình hay không:

Dịch vụ Dữ liệu thống kê Tài khoản được quản lý. Nó có thể được kích hoạt bằng cách nhấp vào tên Tài khoản được quản lý. Nó cung cấp các tùy chọn để thu được tất cả các thông tin cần thiết liên quan đến hiệu quả và rủi ro của các hoạt động giao dịch được thực hiện bởi Nhà quản lý PAMM. Ngoài ra, Mục này thể hiện Thư đề nghị (Offer) của Nhà quản lý bao gồm thông số xác định số tiền thù lao của Đại lý PAMM.

Có thể đặt câu hỏi hoặc gửi mong muốn đến Nhà quản lý PAMM bằng cách:

Từ Tài khoản cá nhân nhấp vào Tài khoản được quản lý Managed accounts (PAMM) và sau đó là Gửi thông điệp cho Nhà quản lý ("Write a message to the Manager")

Nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời thích hợp bằng cách sử dụng các phương pháp được chỉ định ở trên, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng.Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.