• Lợi nhuận mục tiêu là 120%

  Lựa chọn chiến lược của bạn: cá nhân,
  cân bằng hoặc tích cực.

 • Tự do tài chính

  Đơn giản và minh bạch về đầu tư, tính chuyên nghiệp của các nhà quản lý.

 • Hoàn toàn minh bạch

  Báo cáo lệnh thường xuyên
  và kết quả thực của việc đầu tư.

Các chỉ số lợi nhuận lịch sử không đảm bảo kết quả trong tương lai

Các chiến lược quản lý tài sản

 • Lợi nhuận mục tiêu
   
  Mức độ rủi ro
   
  Mức kết thúc
   
  Thù lao của FIBO
   
  60% mỗi năm Trung bình ở mức 30%
  mất đặt cọc
  40%
  của lợi nhuận
 • Lợi nhuận mục tiêu
   
  Mức độ rủi rol
   
  Mức kết thúc
   
  Thù lao của FIBO
   
  120% mỗi năm Cao ở mức 50%
  mất đặt cọc
  50%
  của lợi nhuận
 • Lợi nhuận mục tiêu
   
  Mức độ rủi ro
   
  Mức kết thúc
   
  Thù lao của FIBO
   
  120% mỗi năm Bất kì Bất kì 30%
  của lợi nhuận

Gửi yêu cầu của bạn

Tất cả những gì bạn cần làm là liên hệ với Nhà quản lý tài sản để xác định mức lợi nhuận mục tiêu của bạn và điều kiện quản lý tài sản cá nhân.

Các nhà quản lý tài sản đã nhận được sự đào tạo và kinh nghiệm cần thiết, cũng như chứng nhận của Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Síp (CySEC).

Theo giấy phép của mình, công ty có quyền cung cấp các dịch vụ quản lý danh mục đầu tư bao gồm quản lý tài sản.

Thêm thông tin

Các tính năng của chúng tôi

 •   Điều kiện cá nhân

  Vui lòng liên hệ với Nhà quản lý tài sản của bạn và anh ấy sẽ giúp bạn chọn chiến lược đáng tin cậy từ những chiến lược hiện có hoặc anh ấy sẽ tạo ra một chiến lược hoàn toàn riêng cho bạn.

 •   Công nghệ độc đáo

  Các hoạt động giao dịch được thực hiện bởi robot, hoạt động với tốc độ phản ứng cao và có khả năng phân tích quy luật và dự đoán các sự kiện.

 •   Kiểm soát hoàn toàn

  Các báo cáo được gửi cho bạn với tần suất bạn đã chọn hoặc theo yêu cầu sẽ cung cấp cho bạn toàn cảnh về giá trị và cấu trúc tài sản của bạn. Bạn luôn có cơ hội để gia tăng đầu tư hoặc rút lợi nhuận kiếm được.

 
 •   Các rủi ro

  Các chiến lược đầu tư được đề xuất có nguy cơ mất một phần tiền của chúng. Các khoản lỗ được giới hạn ở mức đóng giao dịch.

 •   Chúng tôi hoạt động vì lợi ích của bạn

  Thù lao của Nhà quản lý trực tiếp phụ thuộc vào sự tăng trưởng của danh mục đầu tư. Lợi ích phụ thuộc lẫn nhau này cho phép đạt được kết quả cao nhất.

 •   Đầu tư

  Bạn không cần phải theo dõi thị trường và tự mình tạo ra các lệnh giao dịch. Khối lượng đầu tư bắt đầu từ 50.000 USD.

Lợi nhuận đầu tư thực tế

Vì lý thuyết và việc thực hành quản lý tài sản cho thấy sự gia tăng tài sản đầu tư cao nhất chỉ có thể đạt được trong các chu kỳ đầu tư dài hạn. Sơ đồ này, được tạo ra trên các giá trị thực, chứng minh rằng, mặc dù có sự sụt giảm của danh mục đầu tư trong những khoảng thời gian nhất định, lợi nhuận gộp của nó đã tăng đều đặn. Tổng lợi nhuận danh mục đầu tư trong các năm 2015 và 2016 lên tới 42,88% (bằng USD).

Các động lực của lợi nhuận trong 12 tháng qua được trình bày trên biểu đồ.

Các chỉ số lợi nhuận lịch sử không đảm bảo kết quả trong tương lai

Khả năng sinh lời của khoản đầu tư được tính bằng USD dựa trên thù lao của Nhà quản lý. Các chỉ số về khả năng sinh lời trên biểu đồ được trình bày theo tài khoản mở đầu tiên.
Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.