Cách trở thành nhà cung cấp

Cách trở thành nhà cung cấp tín hiệu

  1.     Bạn sẽ có một tài khoản trên MQL5.com hoặc mở nó, nếu bạn không có tài khoản - hãy đăng ký.
  2.     Trong hồ sơ trên MQL5.com, mở tab "Seller" và đăng nhập, hãy điền mọi chi tiết được yêu cầu trong bảng câu hỏi đăng ký.
  3.     Đơn đăng ký để trở thành nhà cung cấp tín hiệu sẽ được gửi tới bộ phận kiểm duyệt để xử lý.
  4.     Sau khi có được sự chấp thuận của bên kiểm duyệt, nhà giao dịch sẽ nhận được một tin nhắn SMS "You are approved as a Seller on MQL5.com" (Bạn đã được chấp nhận là nhà cung cấp tín hiệu trên MQL5.com) và một tin nhắn cá nhân trên MQL5.com, ghi rằng "Seller's Profile: your application to get the status of a Seller is approved" (Hồ sơ nhà cung cấp tín hiệu: đơn đăng ký trở thành nhà cung cấp tín hiệu của bạn đã được phê duyệt ).
  5.     Đi tới mục «Signals» trên trang web và nhấp vào liên kết "Create my own signal".
  6.     Điền vào biểu mẫu trên trang mới xuất hiện, ghi rõ thông tin cơ bản về tín hiệu mới (tên, nhà môi giới, phí đăng ký tín hiệu của bạn, thông tin đăng nhập và mật khẩu cho nhà đầu tư của tài khoản giao dịch của bạn.) Tất cả thông tin về tín hiệu cần nhập bằng các ký tự Latin.
Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.