Các Nhà đầu tư

Bạn có thể tạo ra lợi nhuận trên thị trường FOREX và CFD, không chỉ bằng giao dịch của riêng bạn mà còn bằng cách đầu tư vào Tài khoản được quản lý (PAMM) và sử dụng các dịch vụ giao dịch Tự động của chúng tôi.  Xin lưu ý rằng bạn kiểm soát tất cả số tiền của mình và bạn có thể chọn các hình thức và điều khoản đầu tư phù hợp.

Tài khoản được quản lý (PAMM)

Tài khoản được quản lý (PAMM) - là một cơ hội độc nhất để tận dụng trải nghiệm giao dịch của Nhà quản lý, người có cơ hội gia tăng khối lượng giao dịch của mình với chi phí của nhà đầu tư. Mức phí được xác định được phân bổ cho Nhà quản lý chỉ khi người đó thu được lợi nhuận, và lợi nhuận đó đến lượt nó lại được phân chia giữa các Nhà đầu tư theo tỷ lệ của họ trong PAMM.

Chi tiết

Dịch vụ giao dịch tự động

Dịch vụ giao dịch tự động cho phép sao chép các lệnh của các nhà giao dịch thành công. Các nhà đầu tư không cần phải theo dõi thiết bị đầu cuối hoặc chuyển tiền. Tất cả các hoạt động được tự động hóa và được thực hiện trên tài khoản giao dịch của nhà đầu tư. Hệ thống xếp hạng được thiết kế riêng giúp bạn chọn tín hiệu giao dịch phù hợp.

Chi tiết

Quản lý tài sản

Tất cả những gì bạn cần làm là liên hệ với Nhà quản lý tài sản để xác định mức lợi nhuận mục tiêu của bạn và điều kiện quản lý tài sản cá nhân.

Chi tiết
Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.