Khuyến mãi

RDO-Bonus 5%

15 tháng mười — 31 tháng mười hai 2021
RDO-Bonus 5%

Các khách hàng mới và cũ đều có thể tham gia chương trình khuyến mãi và nhận thưởng 5% giá trị tiền nạp khi mở mới tài khoản MT4 NDD bằng đơn vị tiền điện tử RDO.

Điều kiện chương trình khuyến mãi «RDO-Bonus 5%».


1. Thông tin chung

Tên gọi chương trình khuyến mãi: «RDO-Bonus 5%».
Thời hạn: từ 15/10/2021 tới hết 31/12/2021.
Đối tượng tham gia: khách hàng công ty FIBO Group, Ltd (BVI), trong thời hạn trên mở và nạp vào tài khoản MT4 NDD bằng đơn vị tiền điện tử RDO.
Người tham gia có thể là khách hàng mới hoặc cũ.
Loại tài khoản Bonus là MT4 NDD, các loại tài khoản khác sẽ không áp dụng.


2. Điều kiện tham gia

Bonus dành cho mỗi khách hàng của FIBO Group, Ltd (BVI), khi:

  • Trong thời hạn trên mở tài khoản loại MT4 NDD và lựa chọn đơn vị tiền của tài khoản là RDO.
  • Nạp vào tài khoản bằng mọi hình thức, bao gồm cả Chuyển khoản nội bộ tiền từ tài khoản khác sang.3. Tính toán Bonus

Bonus có giá trị bằng 5% tổng giá trị tiền nạp vào tài khoản.
Ví dụ: Một khách hàng mở tài khoản MT4 NDD đơn vị tiền là RDO và nạp vào 1 000 USD. Số tiền Bonus sẽ là 50 USD.
Bonus sẽ được tính và ghi có vào tài khoản tự động ngay sau khi nạp tiền.
Bonus sẽ tồn tại trong tài khoản đó vô thời hạn.
Bonus sẽ chỉ được ghi có cho tới thời điểm hết hạn chương trình là 31/12/2021.


4. Rút tiền

Tiền Bonus có thể được rút khỏi tài khoản sau 3 tháng kể từ ngày ghi có mà không có yêu cầu nào khác.
Không thể rút tiền Bonus ra sớm hơn. Khi rút tiền khỏi tài khoản trong thời gian 3 tháng đó, Bonus sẽ bị hủy khỏi tài khoản. Lợi nhuận có được từ việc giao dịch bằng tiền Bonus, có thể rút vô điều kiện.


5. Giới hạn

Bonus chỉ được tính với số tiền nạp vào tài khoản MT4 NDD mở bằng đơn vị RDO.
Khi bạn chuyển tiền nội bộ từ tài khoản khác vào tài khoản MT4 NDD mới mở đó, cũng sẽ nhận được Bonus.
Công ty có quyền hủy bỏ việc ghi có Bonus hoặc hủy bỏ số tiền Bonus đã có bất kỳ lúc nào. Công ty không chịu trách nhiệm với các kết quả thua lỗ vì Bonus bị hủy bỏ, bao gồm Margin Call và Stop Out.

Mỗi khách hàng chỉ có quyền mở duy nhất 1 tài khoản để tham gia chương trình Bonus.


6. Thay đổi điều kiện chương trình

Công ty có quyền thay đổi điều kiện chương trình khuyến mãi cũng như hủy bỏ Bonus đang có bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
Thông tin về các điều kiện khuyến mãi được cập nhật trên trang web của FIBO Group, Ltd (BVI) trong mục «FIBO Group — Chương trình khuyến mãi».
Mội câu hỏi về điều kiện khuyến mãi có thể đưa ra bằng cách gọi điện cho chuyên viên quản lý khách hàng hoặc trên livechat trên trang web của công ty, hoặc trong mục «Hỗ trợ»

Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.