Đào tạo

FIBO Group Academy

Our Academy brings together experienced teachers and practicing traders. Their common task is to help you understand the basic principles of the financial markets and teach you to apply the knowledge gained in practice.

  • Awards we are proud of
  • An impeccable reputation trusted by thousands of clients
  • 20 years of successful FOREX teaching
  • More than 15,000 traders are already with us, join us!
  • Experts - teachers
  • Training programs for traders of all levels

Experts - teachers

Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.