• Tài khoản cá nhân

Giá và khóa học S&P Growth Allocation Ishares (AOR) hôm nay

S&P Growth Allocation Ishares

S&P Growth Allocation Ishares

48.44

Cao: 48.44

Thấp: 0

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
AON Plc 193.55000000
Alpha and Omega Semiconductor 11.44000000
China Aoxing Pharmaceutical Company 0.00900500
Ampco-Pittsburgh Corp 3.17000000
số dư quỹ

Free margin

Phần tiền còn sẵn trên tài khoản giao dịch, có thể được sử dụng để mở giao dịch mới hoặc rút ra. Phần tiền còn sẵn hiển thị trong mục “Số dư” trong chương trình giao dịch MetaTrader 4, được tính theo công thức Free Margin = Equity – Margin. Số tiền ký quỹ lớn sẽ bảo đảm vị thế được ổn định hơn nếu có sự biến động giá bất lợi trên các vị thế mở, nhưng lại đem được ít lợi nhuận hơn. 

Một chỉ báo phân tích kỹ thuật cho thấy các đường xu hướng được kết nối giữa các đỉnh và đáy quan trọng trên biểu đồ giá, loại trừ các biến động giá nhỏ. Chỉ báo này cho thấy sự đảo ngược và phát triển cốt yếu của thị trường mà không dự đoán biến động giá tiếp theo.

Thị trường Bulldog

Bulldog Market

Thị trường Bulldog cung cấp một môi trường đầu tư sáng tạo trong giới tài chính thu hút cả những người giao dịch dày dạn kinh nghiệm và những người mới làm quen. Được đặc trưng bởi sự ổn định và khả năng phục hồi, thị trường này giới thiệu các cá nhân đang tìm kiếm các khoản đầu tư đáng tin cậy với nhiều lựa chọn đầu tư có sẵn cho họ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ điều tra các đặc điểm độc đáo, nguồn gốc lịch sử và tác động toàn cầu của nó khi thảo luận về tầm quan trọng của nó đối với tài chính toàn cầu.