• Tài khoản cá nhân

Giá và khóa học Aldeyra Therapeutics Inc (ALDX) hôm nay

Aldeyra Therapeutics Inc

Aldeyra Therapeutics Inc

9.93

Cao: 10.0289

Thấp: 9.345

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
Albemarle Corp 247.86000000
Allete Inc 65.01000000
Alexander and Baldwin Inc 18.91
Alphaclone Alternative Alpha Et 62.10000000
ETF Series Solutions Trust ETF 25.13500000
Alamo Group 145.50000000
Sự khác biệt

Divergence 

Broker

Một trong những chỉ số chính trong phân tích kỹ thuật về Forex là sự phân kỳ. Khả năng làm việc với nó là một điều cần thiết quan trọng trong giao dịch trên thị trường tài chính.

Một chỉ báo phân tích kỹ thuật cho thấy các đường xu hướng được kết nối giữa các đỉnh và đáy quan trọng trên biểu đồ giá, loại trừ các biến động giá nhỏ. Chỉ báo này cho thấy sự đảo ngược và phát triển cốt yếu của thị trường mà không dự đoán biến động giá tiếp theo.