Symbol Bid Ask Spread
21St Century Fox Class A 33.03 37.02 3.99
21St Century Fox Class B 27.08 36.1 9.02
21Vianet Group Inc 6.36 8.5 2.14
22Nd Cent 0.9 1.01 0.11
25+ Year Zero Cpn U.S. Trsy Idx ETF Pimco 136.42 140.46 4.04
2U Inc 21.5 26.27 4.77
2X Leveraged DJ Select Dividend ETN 69.52 73.91 4.39
2X Wells Fargo Bus Dv Cm ETN UBS E-Tracs 14.65 20 5.35
2Xleveraged Long Etracs Wells F 14.68 14.73 0.05
3-7 Year Treasury Bond Ishares 123 126.57 3.57
30 Year Tips/Tsy Spread Proshares 26.56 26.66 0.1
3D Systems Corp 8.13 8.72 0.59
3M Company 164.29 165.38 1.09
3X Inverse Gold ETN Velocityshares 30.89 31.6 0.71
3X Inverse Natural Gas ETN Velocityshares 142.78 144.4 1.62
3X Inverse Silver ETN Velocityshares 18.48 19.19 0.71
3X Long Gold ETN Velocityshares 129.73 130.01 0.28
3X Long Natural Gas ETN Velocityshares 10.31 10.27 0.04
3X Long Silver ETN Velocityshares 74.6 74.79 0.19
500Wan.Com Ltd 9.41 9.48 0.07
51Job Inc 74.88 78.58 3.7
58.Com Inc 60.14 60.16 0.02
6D Global Technologies Inc 0 0 0
7-10 Yr Trsy Bear 1X Direxion 26.09 26.31 0.22
7-10 Yr Trsy Bear 3X Direxion 10.81 11.09 0.28
7-10 Yr Trsy Bull 3X Direxion 49.5 52.36 2.86
7-10 Yr Trsy Ishares 111.3 111.76 0.46
8X8 Inc 18.17 18.94 0.77
A-Mark Precious Metals Inc 9.06 10.4 1.34
A.H. Belo Corp 2.91 2.93 0.02
Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.