Symbol Bid Ask Spread
21St Century Fox Class A 24.9 25.06 0.16
21St Century Fox Class B 21.86 24.45 2.59
21Vianet Group Inc 13.06 14.92 1.86
22Nd Cent 0.6 0.68 0.08
25+ Year Zero Cpn U.S. Trsy Idx ETF Pimco 174.81 183.8 8.99
2U Inc 17.75 19.25 1.5
2X Leveraged DJ Select Dividend ETN 29.61 29.75 0.14
2X Wells Fargo Bus Dv Cm ETN UBS E-Tracs 2.4 2.45 0.05
2Xleveraged Long Etracs Wells F 2.4 2.45 0.05
3-7 Year Treasury Bond Ishares 132.15 133.61 1.46
30 Year Tips/Tsy Spread Proshares 22.92 23.13 0.21
3D Systems Corp 6.98 7.06 0.08
3M Company 138.7 140 1.3
3X Inverse Gold ETN Velocityshares 17.66 19 1.34
3X Inverse Natural Gas ETN Velocityshares 269.3 272.81 3.51
3X Inverse Silver ETN Velocityshares 18.18 18.31 0.13
3X Long Gold ETN Velocityshares 167 173.39 6.39
3X Long Natural Gas ETN Velocityshares 24.55 25.22 0.67
3X Long Silver ETN Velocityshares 39 40 1
500Wan.Com Ltd 3.51 4.5 0.99
51Job Inc 61 97 36
58.Com Inc 50 53 3
6D Global Technologies Inc 0 0 0
7-10 Yr Trsy Bear 1X Direxion 26.09 26.88 0.79
7-10 Yr Trsy Bear 3X Direxion 7.93 9.29 1.36
7-10 Yr Trsy Bull 3X Direxion 64.37 68.66 4.29
7-10 Yr Trsy Ishares 120.75 121.77 1.02
8X8 Inc 12.25 18 5.75
A-Mark Precious Metals Inc 8.01 13.55 5.54
A.H. Belo Corp 1.4 1.54 0.14
Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.