Symbol Bid Ask Spread
21St Century Fox Class A 41.78 41.86 0.08
21St Century Fox Class B 38.76 38.93 0.17
21Vianet Group Inc 17.98 19.65 1.67
22Nd Cent 2.9 3.03 0.13
25+ Year Zero Cpn U.S. Trsy Idx ETF Pimco 138.71 153.67 14.96
2U Inc 31.27 32 0.73
2X Leveraged DJ Select Dividend ETN 29.61 29.75 0.14
2X Wells Fargo Bus Dv Cm ETN UBS E-Tracs 2.4 2.45 0.05
2Xleveraged Long Etracs Wells F 2.4 2.45 0.05
3-7 Year Treasury Bond Ishares 129.07 129.27 0.2
30 Year Tips/Tsy Spread Proshares 28.14 33.67 5.53
3D Systems Corp 28.7 28.79 0.09
3M Company 181 182.26 1.26
3X Inverse Gold ETN Velocityshares 15.17 15.17 0
3X Inverse Natural Gas ETN Velocityshares 459 459 0
3X Inverse Silver ETN Velocityshares 9.36 9.36 0
3X Long Gold ETN Velocityshares 201.36 201.36 0
3X Long Natural Gas ETN Velocityshares 10.82 10.82 0
3X Long Silver ETN Velocityshares 66.52 66.52 0
500Wan.Com Ltd 14.2 14.2 0
51Job Inc 63.98 64 0.02
58.Com Inc 55.88 55.88 0
6D Global Technologies Inc 0.0001 0.0001 0
7-10 Yr Trsy Bear 1X Direxion 26.1998 26.1998 0
7-10 Yr Trsy Bear 3X Direxion 8.95 8.96 0.01
7-10 Yr Trsy Bull 3X Direxion 50.57 50.59 0.02
7-10 Yr Trsy Ishares 113.66 113.67 0.01
8X8 Inc 23.06 23.07 0.01
A-Mark Precious Metals Inc 67.08 67.46 0.38
A.H. Belo Corp 7.56 7.56 0
Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.