Symbol Bid Ask Spread
21St Century Fox Class A 25.71 26.72 1.01
21St Century Fox Class B 26.62 26.35 0.27
21Vianet Group Inc 26.07 26.95 0.88
22Nd Cent 0.742 0.7671 0.0251
25+ Year Zero Cpn U.S. Trsy Idx ETF Pimco 182.18 187.36 5.18
2U Inc 47.16 47.18 0.02
2X Leveraged DJ Select Dividend ETN 29.61 29.75 0.14
2X Wells Fargo Bus Dv Cm ETN UBS E-Tracs 2.4 2.45 0.05
2Xleveraged Long Etracs Wells F 2.4 2.45 0.05
3-7 Year Treasury Bond Ishares 134.09 134.11 0.02
30 Year Tips/Tsy Spread Proshares 25.02 25.18 0.16
3D Systems Corp 6.71 6.86 0.15
3M Company 151 151.65 0.65
3X Inverse Gold ETN Velocityshares 15.17 15.17 0
3X Inverse Natural Gas ETN Velocityshares 452.31 452.31 0
3X Inverse Silver ETN Velocityshares 9.39 9.39 0
3X Long Gold ETN Velocityshares 201.33 201.33 0
3X Long Natural Gas ETN Velocityshares 10.82 10.82 0
3X Long Silver ETN Velocityshares 66.52 66.52 0
500Wan.Com Ltd 3.5 3.91 0.41
51Job Inc 67.62 70.65 3.03
58.Com Inc 55.21 55.75 0.54
6D Global Technologies Inc 0.0075 0.0075 0
7-10 Yr Trsy Bear 1X Direxion 26.1998 26.1998 0
7-10 Yr Trsy Bear 3X Direxion 7.59 8.11 0.52
7-10 Yr Trsy Bull 3X Direxion 59.01 74.75 15.74
7-10 Yr Trsy Ishares 122.98 123.22 0.24
8X8 Inc 16.36 16.37 0.01
A-Mark Precious Metals Inc 24.03 25.12 1.09
A.H. Belo Corp 1.61 1.62 0.01
Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.