Symbol Bid Ask Spread
21St Century Fox Class A 35.52 37.88 2.36
21St Century Fox Class B 35.58 37.58 2
21Vianet Group Inc 10.26 10.27 0.01
22Nd Cent 1.06 1.07 0.01
25+ Year Zero Cpn U.S. Trsy Idx ETF Pimco 142.5 149.88 7.38
2U Inc 19.56 22 2.44
2X Leveraged DJ Select Dividend ETN 73.72 78.66 4.94
2X Wells Fargo Bus Dv Cm ETN UBS E-Tracs 14.85 15.06 0.21
2Xleveraged Long Etracs Wells F 14.92 15.35 0.43
3-7 Year Treasury Bond Ishares 126.99 127 0.01
30 Year Tips/Tsy Spread Proshares 26.69 26.86 0.17
3D Systems Corp 11.37 11.4 0.03
3M Company 177.79 178.15 0.36
3X Inverse Gold ETN Velocityshares 25.08 26.3 1.22
3X Inverse Natural Gas ETN Velocityshares 268.85 269.38 0.53
3X Inverse Silver ETN Velocityshares 15.43 16.43 1
3X Long Gold ETN Velocityshares 149.14 158.34 9.2
3X Long Natural Gas ETN Velocityshares 46.38 46.68 0.3
3X Long Silver ETN Velocityshares 94.27 94.35 0.08
500Wan.Com Ltd 7.35 7.7 0.35
51Job Inc 80.6 80.76 0.16
58.Com Inc 61.5 64.25 2.75
6D Global Technologies Inc 0 0 0
7-10 Yr Trsy Bear 1X Direxion 26.09 26.31 0.22
7-10 Yr Trsy Bear 3X Direxion 10.25 11.35 1.1
7-10 Yr Trsy Bull 3X Direxion 53.75 54.05 0.3
7-10 Yr Trsy Ishares 112.07 113.4 1.33
8X8 Inc 19.32 19.33 0.01
A-Mark Precious Metals Inc 8.2 8.32 0.12
A.H. Belo Corp 2.93 2.94 0.01
Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.