Symbol Bid Ask Spread
0-5 Year Hi Yld Corp Bond Idx ETF Pimco 87.4 92.83 5.43
0-5 Year High Yield Core Ishares 42.46 42.47 0.01
0-5 Year Investment Grade Ishares 49.05 49.06 0.01
0-5 Year Tips Bond Ishares 103.83 103.84 0.01
1-3 Year Treasury Bond Ishares 83.41 83.42 0.01
1-3 Year US Treasury Index ETF Pimco 50.79 50.79 0
1-30 Laddered Treasury Powershares 31.95 32.14 0.19
1-5 Year US Tips Index ETF Pimco 53.69 53.7 0.01
1-800 Flowers.Com 9.56 9.57 0.01
10+ Year Credit Bond Ishares 58.9 58.9 0
10+ Year Government/Credit Bond Ishares 58.25 58.29 0.04
10-20 Year Treasury Bd Ishares 117.26 127.7 10.44
1347 Property Insurance Holding 2.98 2.98 0
15+ Year US Tips Index ETF Pimco 71.23 71.31 0.08
1St Constitution Bancorp [Nj] 27.74 27.75 0.01
1St Source Corp 45.39 45.5 0.11
1X Short Alerian MLP Infr ETN UBS E-Tracs 11.96 12.06 0.1
20+ Year Trsy Bear 1X Direxion 13.84 13.84 0
20+ Year Trsy Bear 3X Direxion 93.81 93.87 0.06
20+ Year Trsy Bond Ishares 119.07 119.05 0.02
20+ Year Trsy Bull 3X Direxion 14.1 14.11 0.01
2018 Corp Bond Bulletshares Guggenheim 21.18 21.19 0.01
2018 HY C Bd ETF Bulletshares Guggenheim 25.1 25.1 0
2018 Investment Grade Ishares 24.61 24.64 0.03
2018 S&P Amt-Free Municipal Ishares 25.4413 25.4413 0
2019 Amt-Free Muni Term Ishares 25.43 25.47 0.04
2019 Corp Bond Bulletshares Guggenheim 21.08 21.08 0
2020 Corp Bond Bulletshares Guggenheim 21.19 21.19 0
2020 Investment Grade Ishares 24.4 25.5 1.1
2023 Investment Grade Ishares 24.3 24.37 0.07
Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.