Symbol Bid Ask Spread
0-5 Year Hi Yld Corp Bond Idx ETF Pimco 0.05 93.36 93.31
0-5 Year High Yield Core Ishares 43.54 43.54 0
0-5 Year Investment Grade Ishares 52.1 52.1 0
0-5 Year Tips Bond Ishares 103.89 103.91 0.02
1-3 Year Treasury Bond Ishares 86.5 86.5 0
1-3 Year US Treasury Index ETF Pimco 50.79 50.79 0
1-30 Laddered Treasury Powershares 39.42 39.42 0
1-5 Year US Tips Index ETF Pimco 0.05 53.83 53.78
1-800 Flowers.Com 24.42 24.42 0
10+ Year Credit Bond Ishares 58.9 58.9 0
10+ Year Government/Credit Bond Ishares 75.51 79 3.49
10-20 Year Treasury Bd Ishares 167.13 167.13 0
1347 Property Insurance Holding 3.94 3.94 0
15+ Year US Tips Index ETF Pimco 87.0564 87.64 0.5836
1St Constitution Bancorp [Nj] 11.27 11.27 0
1St Source Corp 28.84 28.84 0
1X Short Alerian MLP Infr ETN UBS E-Tracs 11.96 12.06 0.1
20+ Year Trsy Bear 1X Direxion 13.892 13.892 0
20+ Year Trsy Bear 3X Direxion 49.62 49.62 0
20+ Year Trsy Bond Ishares 164.49 164.49 0
20+ Year Trsy Bull 3X Direxion 40.86 40.86 0
2018 Corp Bond Bulletshares Guggenheim 21.18 21.19 0.01
2018 HY C Bd ETF Bulletshares Guggenheim 25.1 25.1 0
2018 Investment Grade Ishares 24.61 24.64 0.03
2018 S&P Amt-Free Municipal Ishares 25.4413 25.4413 0
2019 Amt-Free Muni Term Ishares 25.43 25.47 0.04
2019 Corp Bond Bulletshares Guggenheim 21.08 21.08 0
2020 Corp Bond Bulletshares Guggenheim 21.21 21.21 0
2020 Investment Grade Ishares 24.4 25.5 1.1
2023 Investment Grade Ishares 25.115 25.15 0.035
Thông báo quan trọng
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này.