• Tài khoản cá nhân

Lãi suất ngân hàng

Quốc gia Ngân hàng trung ương Tỷ lệ Chiết khấu chính Giá trị thực Thay đổi cuối cùng Bài kiểm tra tiếp theo
FRS
(Federal Reserve System)
Federal Funds Rate 5.25% 22.03.2023
(0.25%)
14.06.2023
ECB
(European Central Bank)
Fixed Rate on Main Refinancing Operations 3.75% 04.05.2023
(0.25%)
15.06.2023
BOE
(Bank of England)
Official Bank Rate 4.5% 11.05.2023
(0.25%)
22.06.2023
BOJ
(Bank of Japan)
Overnight Call Rate Target -0.1% 29.01.2016
(-0.2%)
16.06.2023
SNB
(Swiss National Bank)
3 Month LIBOR Rate 1.5% 23.03.2023
(0.5%)
22.06.2023
BOC
(Bank of Canada)
Overnight Rate 4.5% 25.01.2023
(0.25%)
07.06.2023
RBA
(Reserve Bank of Australia)
Cash Rate 3.85% 07.03.2023
(0.25%)
06.06.2023
RBNZ
(Reserve Bank of New Zealand)
Official Cash Rate 5.5% 24.05.2023
(0.25%)
12.07.2023
Riksbank
(Sweden`s Central Bank)
Repo Rate 3.6% 15.02.2023
(0.5%)
29.06.2023
Norges Bank
(Norway`s Central Bank)
Sight Deposit Rate 3.25% 04.05.2023
(0.25%)
22.06.2023
SARB
(South African Reserve Bank)
Repo Rate 7.75% 30.03.2023
(0.5%)
25.05.2023
Banco de Mexico
(Bank of Mexico)
Overnight Interest-Rate Target 11.25% 28.04.2023
(0.25%)
18.05.2023
CBH
(Central Bank of Hungary)
Central Bank of Hungary 13% 27.09.2022
(1.25%)
23.05.2023
NBP
(Narodowy Bank Polski)
Narodowy Bank Polski 6.75% 08.09.2022
(0.25%)
10.05.2023
CNB
(Сzech National Bank)
Сzech National Bank 7% 22.06.2022
(1.25%)
21.06.2023