• Tài khoản cá nhân

USD/SGD

1.32624

Cao: 1.3284

Thấp: 1.3261

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.8 -0.1 0.8 0.6
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/CHF 0.9268
USD/SEK 10.59727
USD/DKK 6.93083
USD/PLN 4.4168
SGD/JPY 99.786
USD/NOK 10.31978