USD/SGD

1.43868

0.23%

Cao: 1.4398

Thấp: 1.4335

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.86 -0.45 0.8 0.6
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/DKK 7.67586 0.52%
USD/PLN 4.9655 0.64%
SGD/JPY 100.424 0.32%
USD/NOK 10.72617 0.58%
USD/CHF 0.9793 0.35%
USD/SEK 11.2507 0.5%