USD/SEK

10.4239

0%

Cao: 10.46536

Thấp: 10.3778

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-5.95 3.8 0.6 0.6
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/SGD 1.37477 0%
USD/CHF 0.94593 0%
USD/PLN 4.5063 0.04%
USD/MXN 19.308 0%