• Tài khoản cá nhân

USD/SEK

10.4339

Cao: 10.44318

Thấp: 10.3198

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-7.8 2.8 0.6 0.6
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/MXN 18.7405
USD/SGD 1.33332
USD/CHF 0.91961
USD/PLN 4.36785