USD/RUB

60.65

0%

Cao: 60.65

Thấp: 59.75

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
23.8 -44.2 0 0
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/CAD 1.3372 0%
USD/CZK 23.396 -0.11%
USD/JPY 139.1 0%
USD/PLN 4.5063 0.04%