• Tài khoản cá nhân

USD/RUB

77.256

Cao: 77.256

Thấp: 77.256

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
23.8 -44.2 0 0
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/JPY 130.701
USD/PLN 4.3508
USD/CAD 1.3744
USD/CZK 21.966