USD/PLN

4.5063

0.04%

Cao: 4.5063

Thấp: 4.5046

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/NOK 9.8844 0%
USD/SGD 1.37477 0%
USD/SEK 10.4239 0%
USD/RUB 60.65 0%
USD/MXN 19.308 0%