• Tài khoản cá nhân

USD/NOK

10.31261

Cao: 10.3401

Thấp: 10.3091

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-7.3 2.1 1 0.6
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/PLN 4.416
USD/HKD 7.8469
USD/MXN 19.152
USD/CHF 0.9264
USD/SGD 1.32581
NOK/SEK 1.02715
USD/DKK 6.92917