USD/NOK

10.8835

0%

Cao: 10.9073

Thấp: 10.622

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-4.1 2.4 1 0.6
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/HKD 7.8498 0%
USD/MXN 20.14 0%
USD/CHF 0.9871 0.11%
USD/SGD 1.43495 0%
NOK/SEK 1.0195 0%
USD/DKK 7.5845 0%
USD/PLN 4.9491 -0.03%