• Tài khoản cá nhân

USD/MXN

18.73817

Cao: 18.7676

Thấp: 18.522

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/COP 5150.71
USD/NOK 10.53432
USD/CHF 0.91797
USD/SEK 10.42665
USD/COP 4754.05
USD/DKK 6.94205
USD/PLN 4.3695