• Tài khoản cá nhân

USD/JPY

136.679

Cao: 136.679

Thấp: 0

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-3.1 2.2 1 0.8
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/RUB 63.87500000
USD/CZK 22.87600000
USD/HUF 382.99000000
USD/CAD 1.36160000