• Tài khoản cá nhân

USD/JPY

132.421

Cao: 132.706

Thấp: 132.37

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-2.04 1.28 1 0.8
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/CAD 1.3433
USD/RUB 71.4707
USD/CZK 22.205
USD/HUF 367.32