USD/JPY

144.549

-0.11%

Cao: 145.325

Thấp: 144.13

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-1.09 0.94 1 0.8
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/HUF 426.99 -0.95%
USD/CAD 1.3646 -1.33%
USD/RUB 58.875 -1.05%
USD/CZK 25.026 -0.14%