• Tài khoản cá nhân

USD/HUF

350.32

Cao: 350.32

Thấp: 350.32

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-2.7 -0.7 0.6 0.8
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/CZK 21.605
USD/JPY 132.797
USD/HKD 7.8495
USD/CAD 1.3515