USD/HUF

392.3

-0.07%

Cao: 392.59

Thấp: 392.3

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-2.7 -0.7 0.6 0.8
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/CZK 23.396 -0.11%
USD/JPY 139.1 0%
USD/HKD 7.813 0%
USD/CAD 1.3372 0%