• Tài khoản cá nhân

USD/HKD

7.84961

Cao: 7.8498

Thấp: 7.8482

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/CHF 0.91773
USD/HUF 358.09
USD/DKK 6.9119
USD/CZK 21.909
USD/NOK 10.46158