USD/HKD

7.813

0%

Cao: 7.813

Thấp: 7.813

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/CHF 0.94593 0%
USD/HUF 392.3 -0.07%
USD/DKK 7.1508 0%
USD/CZK 23.396 -0.11%
USD/NOK 9.8844 0%