• Tài khoản cá nhân

USD/DKK

6.9308

Cao: 6.94

Thấp: 6.93041

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-1 -1 0.8 0.6
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/HKD 7.84723
USD/SGD 1.32672
USD/NOK 10.32135
USD/ZAR 17.63875
USD/MXN 19.16812