USD/DKK

7.67802

0.54%

Cao: 7.68677

Thấp: 7.63644

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-1 -1 0.8 0.6
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/MXN 20.1948 0.31%
USD/HKD 7.8498 0.01%
USD/SGD 1.43868 0.23%
USD/NOK 10.73821 0.7%
USD/ZAR 17.9592 0.67%