USD/CZK

23.396

-0.11%

Cao: 23.421

Thấp: 23.396

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
2.4 -4.2 0.7 4.3
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/RUB 60.65 0%
USD/HUF 392.3 -0.07%
USD/JPY 139.1 0%
USD/HKD 7.813 0%