USD/CHF

0.99434

0.89%

Cao: 0.99462

Thấp: 0.9829

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-1 0.43 0.9 0.8
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
BTC/USD 19200.97500000 -0.25%
USD/HKD 7.8499 0.01%
USD/MXN 20.04912 -0.48%
CHF/NOK 10.7619 -2.51%
USD/NOK 10.70066 -1.61%
USD/SGD 1.43297 -0.07%
CHF/JPY 145.43 -0.91%
USD/SEK 11.04181 -0.76%
CHF/SEK 11.1021 -1.66%