• Tài khoản cá nhân

USD/CHF

0.93393

Cao: 0.93393

Thấp: 0

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-1.44 0.87 0.9 0.8
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
CHF/NOK 10.59690000
USD/NOK 9.89060000
USD/SGD 1.35870000
CHF/JPY 146.36600000
USD/SEK 10.40943000
CHF/SEK 11.14840000
BTC/USD 29099.38300000
USD/HKD 7.78350000
USD/MXN 19.75800000