• Tài khoản cá nhân

USD/CHF

0.91401

Cao: 0.9147

Thấp: 0.9127

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-1.26 0.81 0.9 0.8
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
CHF/JPY 140.691
USD/SEK 10.3894
CHF/SEK 11.36807
BTC/USD 23609.51800000 0%
USD/HKD 7.8459
USD/MXN 18.6465
CHF/NOK 10.99923
USD/NOK 10.0542
USD/SGD 1.31146