• Tài khoản cá nhân

USD/CAD

1.33405

Cao: 1.3344

Thấp: 1.3295

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.27 -0.35 1.3 0.8
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/RUB 69.55
CAD/MXN 14.0806
BTC/USD 23801.93000000 0%
USD/HUF 359.504
CAD/JPY 97.072
USD/JPY 129.507
USD/ZAR 17.25582