• Tài khoản cá nhân

USD/CAD

1.3616

Cao: 1.3616

Thấp: 0

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.63 -0.13 1.3 0.8
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
BTC/USD 29099.38300000
USD/HUF 382.99000000
CAD/JPY 99.75100000
USD/JPY 136.67900000
USD/ZAR 17.54750000
USD/RUB 63.87500000
CAD/MXN 14.43230000