USD/CAD

1.36524

-1.28%

Cao: 1.383

Thấp: 1.3631

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
0.16 -0.25 1.3 0.8
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/JPY 144.61 -0.06%
USD/ZAR 17.8709 -1.09%
USD/RUB 58.875 -1.05%
CAD/MXN 14.6687 0.6%
BTC/USD 19200.97500000 -0.25%
USD/HUF 427.34 -0.87%
CAD/JPY 105.855 1.1%