SGD/JPY

101.178

0%

Cao: 101.465

Thấp: 100.624

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/SGD 1.4317 0%
USD/SGD 1.37477 0%
EUR/JPY 144.646 0%
AUD/SGD 0.9257 0%