• Tài khoản cá nhân

NZD/USD

0.6496

Cao: 0.6496

Thấp: 0.6496

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.02 -0.2 0.9 1.5
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
NZD/CAD 0.86417
NZD/CHF 0.5983