NZD/SGD

0.85549

0.73%

Cao: 0.8565

Thấp: 0.84805

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.34 -0.55 1 1.5
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
NZD/CAD 0.83949 0.96%
NZD/CHF 0.59322 1.45%