NZD/CHF

0.55661

-0.31%

Cao: 0.55932

Thấp: 0.55508

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.53 0.35 0.7 1.5
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
NZD/CAD 0.77625 -0.36%
NZD/SGD 0.81767 -0.04%
NZD/USD 0.56850487 -0.81%