• Tài khoản cá nhân

NZD/CAD

0.85096

Cao: 0.85262

Thấp: 0.84639

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.3 -0.14 1 1.4
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
NZD/USD 0.62096375
NZD/JPY 82.501
NZD/SGD 0.82788
NZD/CHF 0.57253