NZD/CAD

0.77009

-0.41%

Cao: 0.77386

Thấp: 0.76979

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.25 -0.15 1 1.4
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
NZD/USD 0.55922157 -0.78%
NZD/JPY 80.944 -0.76%
NZD/SGD 0.80812 -0.04%
NZD/CHF 0.55604 0.01%