NOK/SEK

1.0195

0%

Cao: 1.04571

Thấp: 1.0129

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.85 0.22 1 0.3
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/NOK 10.8835 0%
EUR/NOK 10.67138 0%
AUD/SEK 7.1151 0.31%