• Tài khoản cá nhân

NOK/SEK

1.0505

Cao: 1.0505

Thấp: 0

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.85 0.22 1 0.3
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
AUD/SEK 6.82910000
USD/NOK 9.89060000
EUR/NOK 10.47799000