• Tài khoản cá nhân

GBP/ZAR

21.2738

Cao: 21.2738

Thấp: 0

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GBP/AUD 1.81533000
GBP/SGD 1.64810000
GBP/SEK 12.63620000
GBP/USD 1.21396050