GBP/ZAR

20.6157

0%

Cao: 20.74451

Thấp: 20.5316

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GBP/SEK 12.6063 0%
GBP/USD 1.2090583 0%
GBP/AUD 1.79174 0%
GBP/SGD 1.6617 0%