• Tài khoản cá nhân

GBP/USD

1.23324

Cao: 1.24228

Thấp: 1.23221

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.18 -0.72 0.8 0.8
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GBP/SGD 1.6401
GBP/SEK 12.8013
GBP/ZAR 21.9098
GBP/NZD 1.97026