GBP/USD

1.22962

0%

Cao: 1.23001

Thấp: 1.21424

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.02 -0.61 0.8 0.8
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GBP/SEK 12.6704 0%
GBP/ZAR 21.5314 0%
GBP/NZD 1.91573 0%
GBP/SGD 1.6602 0%