GBP/SGD

1.6617

0%

Cao: 1.66653

Thấp: 1.6586

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GBP/ZAR 20.6157 0%
GBP/NZD 1.93493 0%
GBP/USD 1.2090583 0%
GBP/SEK 12.6063 0%