• Tài khoản cá nhân

GBP/SGD

1.62919

Cao: 1.63161

Thấp: 1.6265

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GBP/NZD 1.96995
GBP/USD 1.2242149
GBP/SEK 12.70649
GBP/ZAR 22.29534