• Tài khoản cá nhân

GBP/SEK

12.73973

Cao: 12.7492

Thấp: 12.6631

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-6.25 -0.85 0.8 0.7
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GBP/ZAR 22.27127
GBP/NZD 1.96654
GBP/USD 1.2211056
GBP/SGD 1.62858