GBP/SEK

12.6704

0%

Cao: 12.73619

Thấp: 12.581

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-6.25 -0.85 0.8 0.7
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GBP/USD 1.229619 0%
GBP/SGD 1.6602 0%
GBP/ZAR 21.5314 0%
GBP/NZD 1.91573 0%