• Tài khoản cá nhân

GBP/NZD

1.96612

Cao: 1.97125

Thấp: 1.96326

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
0.1 -0.9 1.5 0.8
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GBP/USD 1.2210013
GBP/SGD 1.62789
GBP/NOK 12.85411
GBP/SEK 12.74083