GBP/NZD

1.93493

0%

Cao: 1.94186

Thấp: 1.9295

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
0.31 -0.75 1.5 0.8
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GBP/NOK 11.9574 0%
GBP/SEK 12.6063 0%
GBP/USD 1.2090583 0%
GBP/SGD 1.6617 0%