GBP/NOK

11.9574

0%

Cao: 12.0143

Thấp: 11.91222

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GBP/NZD 1.93493 0%
GBP/AUD 1.79174 0%
GBP/DKK 8.652 0%
GBP/CHF 1.14442 0%
GBP/CAD 1.61807 0%