• Tài khoản cá nhân

GBP/JPY

165.955

Cao: 165.955

Thấp: 0

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-2.81 1.6 0.8 0.8
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GBP/CAD 1.66308000
GBP/CHF 1.13335000
GBP/AUD 1.81533000
GBP/DKK 8.52840000