• Tài khoản cá nhân

GBP/JPY

158.231

Cao: 159.611

Thấp: 158.22

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-2.1 1.25 0.8 0.8
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GBP/AUD 1.72621
GBP/DKK 8.31947
GBP/CAD 1.63375
GBP/CHF 1.11774