GBP/JPY

154.156

-0.75%

Cao: 155.501

Thấp: 153.77

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.9 0.7 0.8 0.8
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GBP/CHF 1.05923 -0.33%
GBP/AUD 1.66505 -0.13%
GBP/DKK 8.28567 -0.35%
GBP/CAD 1.46642 -0.32%