• Tài khoản cá nhân

GBP/DKK

8.4757

Cao: 8.4757

Thấp: 8.4757

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GBP/JPY 163.817
GBP/CHF 1.12842
GBP/CAD 1.66695
GBP/NOK 12.918
GBP/AUD 1.84485