GBP/DKK

8.652

0%

Cao: 8.66918

Thấp: 8.62453

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GBP/JPY 168.274 0%
GBP/CHF 1.14442 0%
GBP/CAD 1.61807 0%
GBP/NOK 11.9574 0%
GBP/AUD 1.79174 0%