• Tài khoản cá nhân

GBP/CHF

1.12095

Cao: 1.1249

Thấp: 1.11937

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-1.23 0.67 1 0.8
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GBP/DKK 8.34035
GBP/AUD 1.72951
GBP/JPY 158.757
GBP/NOK 12.2751
GBP/CAD 1.63684