GBP/CHF

1.0568

-0.49%

Cao: 1.06246

Thấp: 1.0551

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.83 0.27 1 0.8
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GBP/JPY 155.906 -0.54%
GBP/NOK 11.58868 -0.18%
GBP/CAD 1.47408 -0.47%
GBP/DKK 8.28766 -0.23%
GBP/AUD 1.66468 -0.25%