• Tài khoản cá nhân

GBP/CAD

1.68109

Cao: 1.68109

Thấp: 1.68109

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-1.3 -0.6 0.6 0.8
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GBP/CHF 1.12492
GBP/JPY 159.886
GBP/NOK 12.8231
GBP/AUD 1.84038
GBP/DKK 8.4711