GBP/CAD

1.65502

0%

Cao: 1.65649

Thấp: 1.63808

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.12 -0.65 0.6 0.8
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GBP/DKK 8.6688 0%
GBP/CHF 1.15108 0%
GBP/JPY 165.041 0%
GBP/NOK 12.0029 0%
GBP/AUD 1.80869 0%