• Tài khoản cá nhân

GBP/AUD

1.83856

Cao: 1.84247

Thấp: 1.83411

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.7 0.02 1.3 0.8
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GBP/DKK 8.48407
GBP/NOK 12.86311
GBP/JPY 158.509
GBP/ZAR 22.26633
GBP/CAD 1.68298
GBP/CHF 1.12245