GBP/AUD

1.79174

0%

Cao: 1.79519

Thấp: 1.78774

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.1 -2.33 1.3 0.8
Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GBP/ZAR 20.6157 0%
GBP/CAD 1.61807 0%
GBP/CHF 1.14442 0%
GBP/DKK 8.652 0%
GBP/NOK 11.9574 0%
GBP/JPY 168.274 0%